Bases Cartells - Federació Moros i Cristians d´Oliva

Vaya al Contenido

Menu Principal:

ConcursosFederació de Moros i Cristians d'Oliva
Interès Turístic Autonòmic
Apartat correus 456 46780- Oliva

del XXXV Concurs de Cartells,  Festes de Moros i Cristians Oliva 2015

en valencià

«Festes de Moros i Cristians. Oliva 2015 - Del 16 al 19 de Juliol, declarades d'Interès Turístic Autonòmic»

i tècnica

El format del cartell adoptarà les mesures de 42 x 30 cm DIN-A3 (alt i ample respectivament), sense marge, muntat sobre suport rígid adequat per a l'exposició, sense vidre protector ni marc.

S'ha de deixar espai lliure perquè s'hi puguen inserir els logotips oficials. Les obres hauran de ser originals i inèdites. Els originals seran de concepció i estètica lliures, sempre que siga possible la seua reproducció, excloent-ne tintes daurades i argentades, així com els colors fluorescents.

Els autors que opten a presentar les obres en suport informàtic, han d'adjuntar-ne una reproducció a color del format anteriorment esmentat. é ha d'incloure suport magnètic amb tots els fitxers necessaris per a la reproduccióEl guanyador es compromet a autoritzar a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació.


El jurat considerarà molt positivament el fet que els cartells presentats reflectesquen temàtiques relacionades amb els actes de la festa de moros i cristians d'Oliva. La Federació farà servir el cartell guanyador per a promoure la Festa de Moros i Cristians d'Oliva sobre qualsevol format.La Federació podrà realitzar modificacions sintàctiques i morfològiques de les llegendes i textos del cartell.


Les obres guanyadores passaran a ser propietat de la Federació a tots els efectes

Les obres es podran presentar fins al dia
gener de 2015, a les 14.00 hores.

Les obres s'hauran de trametre a 'Ajuntament d'Oliva al Departament de Cultura, a l'atenció de la FMCO.


Darrere de cada obra constarà un lema. Aquest lema figurarà a l'exterior d'un sobre tancat i caldrà posar-hi dins el nom, cognoms, adreça i telèfon de l'autor. Les obres no s'han de signar.


Els sobres s'obriran després del veredicte del jurat.


El jurat podrà declarar desert el premi, si al seu judici les obres no tingueren la qualitat necessària.


La decisió del jurat, que estarà integrat per personal del món del disseny, de l'art i de la Federació, serà inapel·lable. El jurat decidirà els premis en el període d'exposició dels cartells. obres s'exposaran al públic des del 23 gener al 7 de febrer, a la Sala d'Exposicions de la Casa de la Cultura (en cas de ser un altre lloc es publicaria).Els treballs no premiats podran retirar-se a partir del dia 15 de febrer fins el 28 de febrer. Les obres no recollides dins d'aquest termini, passaran a disposició de la Federació.

El de premis serà diumenge, dia 8 de febrer de 2015, a les 13.30 hores, al CONCURS DE PUTXEROS que tindrà lloc a la Plaça Juan Bta. Escrivà, (Plaça del Mercat).


La Federació no es responsabilitzarà dels mals que pogueren produir-se a les obres presentades.no assistència al lliurament dels premis dels autors o si s'escau, de persones amb poder donat per ells, mitjançant escrit degudament acreditat, significarà la seua renúncia.


La participació en aquest concurs implica l'acceptació total d'aquestes bases.

GUANYADOR 1.000 Euros.
PRIMER CLASSIFICAT LOCAL 300 Euros.

Oliva, desembre 2014

-Incloure els logos:
Conselleria de Turisme
UNDEF
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - -Ajuntament d'Oliva

Federació de Moros i Cristians d'Oliva - Regidoria de Festes

Descargar bases

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Regreso al contenido | Regreso al menu principal